‪Google+‬‏ קוד מעקב:
  • מדע וחן
  • מרכזים לקוסמטיקה רפואית בטכנולוגיות מתקדמות
  • כרמיאל - זיכרון יעקוב

מרכז הדרכות לקוסמטיקאיות

קורסים פרא רפואיים לקוסמטקאיות

לקהל הקוסמטיקאיות המקצועיות הגיע הזמן להביא את המדע ישר לעגלת הטיפולים! אנחנו שמחים להודעתכן על פתיחת מרכז לימודים והדרכות מקצועיות חדש בכרמיאלהגיע הזמן להתקדם, הגיע הזמן לקרב את המרכז לצפון, הגיע הזמן ללמוד ישר מהמקצועניים, הגיע הזמן לקבל כלים לעבודה מעשית יום יומית. ד"ר אסתר קורן "המרכז לקוסמטיקה מעשית מדעית" "Practical & Scientific Cosmetic Center"-